Dom > Novice > Vsebine
Način obdelave zaostalih plastičnih škatel
- Jun 05, 2018 -

Način obdelave zaostankov plastične škatle

Izdelki, ki so preobremenjeni v plastičnih škatlah ali vrnjenih izdelkih, se lahko pošljejo proizvajalcu za predelavo ali pa jih pošljejo posrednikom za nadaljnjo obdelavo. Zaradi negotovosti povratnega povpraševanja po logistiki povzročajo težave pri obratovanju obratnih logističnih podjetij in nejasnost količine vrnjenega blaga.

Neuravnoteženost ponudbe in povpraševanja plastičnih škatel. Neusklajenost med ponudbo in povpraševanjem po obratni logistiki se večinoma kaže v počasni hitrosti koncentracije blaga v obratni logistiki, kompleksnosti procesa predelave in zaostajanju regenerirane vrednosti recikliranega blaga. Poleg tega kaže tudi, da se ponudba in povpraševanje ne ujemata. Pozitivna logistika je majhno število proizvajalcev, s katerimi se srečujejo številne stranke. Proizvajalci plastičnih škatel lahko v celoti izkoristijo ekonomije obsega in imajo močno logistično outsourcing ali pobudo in navdušenje vzpostavitve logistične mreže. Pri obratni logistiki se proizvajalci soočajo z negotovostjo vračanja in ponovno ustvarijo vrednost, negotovostjo ponudbe in povpraševanja, kar ima za posledico neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem.